Deze cursus bestaat uit richtlijnen die zijn ontwikkeld om de partners in het Skiff-project bij te staan bij het ontwerpen en ontwikkelen van cursussen. Met deze richtlijnen kunnen de cursisten deze vakken ECVET-proof maken. In deze richtlijnen vindt u een beschrijving van de principes van ECVET en zijn voordelen voor VET. Verwante onderwerpen zoals leeruitkomsten, leerresultaten, validatie en herkenning van leerresultaten worden ook beschreven. Het zal ook het proces van erkenning van leeruitkomsten helpen wanneer het Skiff-project zich in de fase van verspreiding van de (vertaalde) cursussen in de deelnemende landen bevindt. Dit document geeft ook een overzicht van relevante websites en documenten. Focus staat op de ECVET Toolbox, waar veel voorbeelden van gereedschappen kunnen worden gevonden.

In deze online cursus komen een aantal onderwerpen aan  de orde die belangrijk zijn bij het opzetten van een nieuwe onderneming in de groene sector. We focussen onze daarbij op het  bedrijfsplan en de marketing. In het verleden was marketing niet zo belangrijk, maar tegenwoordig wordt het steeds belangrijker om als groene (maatschappelijke) ondernemer succesvol te worden. 

Agricultural Markets is een cursus gerelateerd aan de agrarische sectoren van de gemeenschappelijke marktordening van de Europese Unie.

Het bevat de belangrijkste elementen die de agrarische economische sectoren reguleren, met de basiskennis en de informatie voor elke sector en de essentiële webbronnen en publicaties voor een boer om de evolutie en de economische ontwikkelingen van zijn / haar activiteiten te volgen.

Via deze cursus wil SKIFF waardevolle bronnen verzamelen en beschikbaar stellen voor alle boeren die hun marktbegrip willen verbeteren.

De ervaring heeft aangetoond dat dit een waardevol hulpmiddel is voor het overleven van het bedrijf, vooral in deze moeilijke economische periode.

Het doel van deze SKIFF-cursus is niet om deskundigen op te stellen in commodities, maar om te beschrijven en te omschrijven hoe markten binnen het Europese kader functioneren.

De cursus is prominent gericht aan boeren.

Deze cursus bevat de essentiële maar vereenvoudigde informatie over de financieringsmogelijkheden van het Griekse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 voor de boer, de producentengroep of organisatie, de landelijke ondernemer, de landelijke gemeente, de lokale actiegroep, de persoon, adviseur, onderzoeker , werkzaam in de sector landbouw, voeding en bosbouw, de landbeheerder, de boshouder en andere economische actoren die in landelijke gebieden actief zijn

Het is zo gestructureerd dat voldaan wordt aan de eisen voor alle verschillende potentiële begunstigden van het Griekse HOP, waarbij de bestaande financieringsmogelijkheden op concrete en vereenvoudigde wijze worden uiteengezet.

De cursus bevat de volgende leereenheden:

 • Algemene informatie
 • Juridische vereisten volgens EU-wettelijk kader
 • RDP Definities
 • Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Griekenland 2014-202

Elke maatregel bevat informatie over de omvang ervan, het interventiegebied, het soort steun (dwz starthulp, subsidies, jaarlijkse of eenmalige betalingen, enz.), De begunstigden, de subsidiabele uitgaven, de subsidiabiliteitsvoorwaarden / selectiecriteria, de steun intensiteit / steunbedrag.

Deze cursus beschrijft het gebruik van onbemande luchtsystemen (UAS) in agrarische activiteiten. Het werd toegevoegd als onderdeel van de cursus ICT in landbouw, gezien het feit dat de meest geavanceerde maar nog niet ontwikkelde technologie in Europa het gebruik van drones is.

Er zijn twee hoofdstukken, één met betrekking tot de definitie van precisielandbouw en de tweede beschrijft de apparatuur en de toepassingen hiervan.

De cursus is gericht op producentenorganisaties, aangezien deze dienst niet effectief is op kleine landbouwbedrijven. De reikwijdte is om hen te informeren over de potentiële voordelen die voortvloeien uit deze technologie.

De toepassing van ICT in landbouw, als een sleutel tot plattelandsontwikkeling en kleinschalige landbouw, vormt een recent actief terrein dat centraal staat in EU-beleid en EU-initiatieven (zie bijvoorbeeld http://ict-agri.eu/).

Er worden 4 belangrijke thema's voorgesteld aan de studenten:

I. Cloud computing,

II. Smart Crop Farm,

III. Smart Livestock Farm,

IV. Communicatie.

Alle onderwerpen moeten stap voor stap geleerd worden. Vóór deze cursus vind je een aantal voorlichtingen over ICT in de onderdelen: inleiding, doelgroepen, voorkennis, leeruitkomsten, leereenheden.

De landbouwbeheer cursus is gebaseerd op meer dan twintig jaar adviserende praktijk in samenwerking met boeren. De doelstelling van de cursus is om de boeren vertrouwd te maken met economisch gerelateerde data en financiële analyse.

De landbouwbeheer cursus bestaat uit drie onderwerpen: economische  boerderij analyse, oplossingen voor het verbeteren van de operationele doeltreffendheid van de boerderij en hun verantwoordelijkheid, risico's van boerderij activiteiten en zijn beheer.

Na het afronden van de cursus kunnen de studenten:

 • Persoonlijke zakelijke ontwikkelingsmogelijkheden evalueren,
 • De huidige situatie beoordelen in de agrarische en landelijke bedrijfsomgeving,
 • De kosten van productie analyseren,
 • Een economische evaluatie van geplande activiteiten uitvoeren,
 • Beleggingsopties en financieringsbronnen selecteren,
 • Om de levensvatbaarheid van het project te evalueren, bedrijfsrisico's en potentiële resultaten beoordelen.

Deze cursus bevat de essentiële eisen zodat de toekomstige boer als biologische boer kan worden gecertificeerd volgens de EU-wetgeving voor de biologische landbouw.

Het is zo gestructureerd dat aan de vereisten voor beide betrokken groepen van boeren en controleorganen kan worden voldaan. 

De cursus bevat de volgende leereenheden:

 • Inleiding op biologische landbouw
 • Wettelijke vereisten volgens EU wettelijk kader
 • Overgang/conversie van conventioneel tot biologische landbouw
 • Vereisten per categorie, bijvoorbeeld primaire productie, verwerkte producten etc.
 • Handel en invoer uit derde landen
 • Hoe wordt je een biologische boer, wat kunnen de kosten zijn en wat is de betekenis van het biologische logo
 • Praktische informatie via het SKIFF biologische boek gedeelte

In de meeste secties is er een korte quiz, om de mogelijke moeilijkheden van de student te identificeren, om de eisen van het EU-biologische landbouwsysteem te begrijpen. Het EU-biologische landbouwsysteem is immers gebaseerd op de wet, die soms moeilijk kan worden begrepen, zelfs voor een opgeleide boer of expert.

De cursus bevat vijf belangrijke leereenheden:

1. Inleiding op de Biobased Economie
2. Biomassa productie
3. Conversieprocessen en -producten
4. Experimenteren met biobased producten
5. Logistiek
6. Socio-Eonomische vaardigheden

Iedere paragraaf begint met een inspirerende oriëntatie en een beschrijving van de leerresultaten. Het bevat de basiskennis die nodig is voor de eenheid. Deze kennis wordt geïllustreerd met concrete voorbeelden en Good Practices. Iedere eenheid eindigt met een kort examen en een opdracht.
Elk leereenheid kan worden bestudeerd zonder de voorkennis van de andere eenheden.