Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa yra dokumentas, kuriuo remiantis vykdoma kaimo plėtros politika Lietuvoje. Programa parengta Lietuvos Respublikai ir yra taikoma visoje šalies teritorijoje.

Šiame mokymo kurse bus detaliau apžvelgiamos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos finansuojamos priemonės.

Mokymo kursą Bioekonomika sudaro:

1. Įvadinis kursas; 

2. Įvadas į bioekonomiką;

3. Biomasės produkcija;

4. Virsmo procesai ir produktai;

5. Bioproduktai;

6. Logistika.

Kiekviena Bioekonomikos mokymo kurso dalis prasideda Bendra apžvalga į mokymo temą. Mokymo medžiaga nėra tik sausa teorija, ją puikiai papildo iliustruoti pavyzdžiai, geroji praktika, video. 

Mokymo kurso gale yra žinių patikrinimo testas, atlikite jį.  

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie mokymo kursą, stengiamės jį padaryti tokį, kuris atitiktų Jūsų lūkesčius! Todėl skiltyje Palikite savo atsiliepimą! užpildykite apklausą ir gaukite sertifikatą! 

! Kiekviena kurso dalis gali būti  studijuojama atskirai, nuoseklus kurso mokymasis nėra būtinas. Sertifikatui gauti, reikalinga išlaikyti Baigiamąjį egzaminą ir užpildyti Apklausos formą.

Pagrindinis ekologinio ūkininkavimo tikslas – kaip įmanoma kuo mažiau pakenkti gamtai, t.y.  ekologinės gamybos ūkis turi taupiai ir naudingai vartoti gamtinius išteklius. Žodis „ekologiškas“ reiškia daugiau nei ūkininkavimas be sintetinių medžiagų (nenaudojant genetiškai modifikuotų organizmų, pesticidų, herbicidų, ribojant sintetines trąšas, auginant skirtingas kultūras).
Gyvenimas, jaučiant darną su gamta, ir pilnavertis ūkininkavimo ciklas yra sėkmingo ekologinio ūkininkavimo pagrindas. Ekologinės gamybos ūkiai rūpinasi natūraliais vandens ir žemės ištekliais tam, kad šie išliktų ir ateinančioms kartoms. Nusprendus ekologiškai ūkininkauti, reikia kur kas geriau apgalvoti ūkio darbus, nei tai  daro įprastiniu  būdu ūkininkaujantys ūkininkai.

Šis mokymo kursas susideda iš dviejų dalių:

1. Grūdų sektorius;

2. Galvijininkystės sektorius.

Rengiant mokymo medžiagą daugiausia dėmesio buvo skirta tiems sektoriams, kurie Lietuvoje užima didžiausią rinkos dalį – grūdų ir galvijininkystės (mėsinės ir pieninės) sektoriui. Besimokantieji galės susipažinti su apibendrinta informacija, kuri pateikiama ne tik pagal  Lietuvos informacinių šaltinių duomenis, mokslininkų atliktas ilgalaikes prognozes ir įžvalgas, bet ir naudojantis naujausiomis reguliariai Europos Komisijos atliekamomis prognozėmis ir rinkų vertinimo interpretacijomis iki 2025 m. Tikimės, kad ši mokymo programa dar labiau paskatins savarankiškam ir reguliariam domėjimuisi rūpima žemės ūkio rinka. 

Ūkio valdymo mokymo modulis yra grindžiamas daugiau kaip 20 metų konsultavimo patirtimi ir darbo su ūkininkais praktika. Mokymo modulio tikslas –  išmokinti ūkininkus naudotis ūkio verslui reikalingais duomenimis ir juos vertinti, atlikti finansinę bei rizikos analizę, išmokyti efektyviai planuoti veiklas, susijusias su inovacijomis ir konkurencingumu, kaip tvaraus augimo priemonėmis. Praktikos medžiagoje taip pat bus numatyta išmokinti mokinius įvertinti ir planuoti veiklą pagal realią ūkio situaciją.

Prieš mokymo medžiagą yra pateikiamas įvadas į kursą ir parengiamoji dalis, kurso rezultatai ir mokymo kurso struktūra.

Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) žemės ūkyje yra kaip sėkmės raktas, darbuojantis kaimo plėtros programose, padedant smulkiems ūkiams, įgyvendinant Europos Sąjungos politikos iniciatyvas. Šioje mokymo programoje siūlome LŽŪKT patirtimi ir praktinėmis žiniomis parengtą mokymo kursą iš keturių dalių:
I. Debesų kompiuterija;
II. Išmanusis augalininkystė ūkis;
III. Išmanusis gyvulininkystė ūkis;
IV. Komunikacija.
Kviečiame susipažinti su parengiamąja informacija: kaip suprantama IKT sąvoka, kam skirta ši mokymo programa (tikslinė grupė), kokių žinių įgysite.